Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LVI, 2009-06-09 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 815/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 816/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 817/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 746/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 800/09

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 809/09

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 813/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 814/09

Pkt. 12A porządku obrad - debata nad PU 819/09

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 810/09

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 811/09

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 798/09

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 803/09

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 806/09

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 807/09

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 805/09

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 808/09

Pkt. 23 A przyjęcie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska

Pkt. 24 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 25 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 28 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 815/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 816/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 817/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 746/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 800/09

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 809/09

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 813/09

Pkt. 12A porządku obrad - debata nad PU 819/09

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 810/09

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 811/09

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 798/09

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 803/09

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 806/09

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 807/09

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 805/09

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 808/09

Pkt. 23 A przyjęcie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska

Pkt. 24 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 25 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - wolne głosy i wnioski