Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXI, 2018-01-23 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

1. Otwarcie sesji.

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

4. Projekt uchwały (PU 1212/17) w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Armii Krajowej w Poznaniu.

5. Projekt uchwały (PU 1225/18) w sprawie nazwania ulicy imieniem ks. Bolesława Sulka.

6. Projekt uchwały (PU 1226/18) w sprawie nadania ulicy nazwy Lotników 302. Dywizjonu Poznańskiego.

7. Projekt uchwały (PU 1227/18) w sprawie nadania rondu nazwy Świerczewo.

8. Projekt uchwały (PU 1228/18) w sprawie nazwania skweru imieniem Józefa Granatowicza.

9. Projekt uchwały (PU 1229/18) w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Jarzembowskiego.

10. Projekt uchwały (PU 1230/18) w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Bręczewskiego.

11. Projekt uchwały (PU 1231/18) w sprawie nazwania skweru imieniem Antoniny Kaweckiej.

12. Projekt uchwały (PU 1232/18) w sprawie nazwania ulicy imieniem Grzegorza Ciechowskiego.

13. Projekt uchwały (PU 1233/18) w sprawie nadania skwerowi nazwy Eki z Małeki.

12a. Projekt uchwały (PU 1214/17) w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Krzyżowej.

33. Interpelacje i zapytania.

34. Odpowiedzi na zapytania.

12a. Projekt uchwały (PU 1214/17) w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Krzyżowej.

12c. Projekt uchwały (PU 1194/17) w sprawie przyjęcia Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2020.

12d. Projekt uchwały (PU 1217/17) zmieniająca uchwałę Nr XXII/149/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Poznania

12e. Projekt uchwały (PU 1241/18) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadanie w zakresie kultury.

12f. Projekt uchwały (PU 1224/18) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

12g. Projekt uchwały (PU 1223/18) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ.

12G1. Projekt uchwały PU 1249/18

12h. Projekt uchwały (PU 1218/17) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

22a. Projekt uchwały PU 1251/18

23. Projekt uchwały (PU 1242/18) zmieniająca uchwałę Nr VII/39/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej Rady Seniorów.

24. Projekt uchwały (PU 1240/18) w sprawie nadania Pani Marii Nowickiej statusu członka wspierającego Miejskiej Rady Seniorów.

25. Projekt uchwały (PU 1220/18) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/466/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

27a. Projekt uchwały PU 1243/18

31a. Projekt uchwały PU 1250/18

31c. Projekt uchwały PU 935/17

31f. Projekt uchwały PU 1233/18

31g. Projekt uchwały PU 1181/17

32. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

35. Wolne głosy i wnioski.

36. Zamknięcie sesji.

Wypowiedzi

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

4. Projekt uchwały (PU 1212/17) w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Armii Krajowej w Poznaniu.

5. Projekt uchwały (PU 1225/18) w sprawie nazwania ulicy imieniem ks. Bolesława Sulka.

6. Projekt uchwały (PU 1226/18) w sprawie nadania ulicy nazwy Lotników 302. Dywizjonu Poznańskiego.

7. Projekt uchwały (PU 1227/18) w sprawie nadania rondu nazwy Świerczewo.

8. Projekt uchwały (PU 1228/18) w sprawie nazwania skweru imieniem Józefa Granatowicza.

9. Projekt uchwały (PU 1229/18) w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Jarzembowskiego.

10. Projekt uchwały (PU 1230/18) w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Bręczewskiego.

11. Projekt uchwały (PU 1231/18) w sprawie nazwania skweru imieniem Antoniny Kaweckiej.

12. Projekt uchwały (PU 1232/18) w sprawie nazwania ulicy imieniem Grzegorza Ciechowskiego.

13. Projekt uchwały (PU 1233/18) w sprawie nadania skwerowi nazwy Eki z Małeki.

12a. Projekt uchwały (PU 1214/17) w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Krzyżowej.

33. Interpelacje i zapytania.

34. Odpowiedzi na zapytania.

12a. Projekt uchwały (PU 1214/17) w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Krzyżowej.

12c. Projekt uchwały (PU 1194/17) w sprawie przyjęcia Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2020.

12d. Projekt uchwały (PU 1217/17) zmieniająca uchwałę Nr XXII/149/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Poznania

12e. Projekt uchwały (PU 1241/18) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadanie w zakresie kultury.

12f. Projekt uchwały (PU 1224/18) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

12g. Projekt uchwały (PU 1223/18) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ.

12G1. Projekt uchwały PU 1249/18

12h. Projekt uchwały (PU 1218/17) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

22a. Projekt uchwały PU 1251/18

23. Projekt uchwały (PU 1242/18) zmieniająca uchwałę Nr VII/39/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej Rady Seniorów.

24. Projekt uchwały (PU 1240/18) w sprawie nadania Pani Marii Nowickiej statusu członka wspierającego Miejskiej Rady Seniorów.

25. Projekt uchwały (PU 1220/18) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/466/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

27a. Projekt uchwały PU 1243/18

31a. Projekt uchwały PU 1250/18

31c. Projekt uchwały PU 935/17

31f. Projekt uchwały PU 1233/18

31g. Projekt uchwały PU 1181/17

35. Wolne głosy i wnioski.