Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXII, 2009-11-03 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Prezentacja podsumowująca realizację konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji zakładu termicznego przekszt. odpadów

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 939/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 943/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 930/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 931/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 940/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 932/09

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 925/09

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 936/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 937/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 941/09

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 942/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 941/09

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 928/09

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 944/09

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 933/09

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 934/09

Pkt. 18A porządku obrad - debata nad PU 947/09

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 935/09

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 938/09

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 945/09

Pkt. 23 a porządku obrad - debata nad PU 946/09

Pkt. 24 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 25 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 28 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Prezentacja podsumowująca realizację konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji zakładu termicznego przekszt. odpadów

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 939/09

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 943/09

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 930/09

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 931/09

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 940/09

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 932/09

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 925/09

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 936/09

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 937/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 941/09

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 942/09

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 941/09

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 928/09

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 944/09

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 933/09

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 934/09

Pkt. 18A porządku obrad - debata nad PU 947/09

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 935/09

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 938/09

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 945/09

Pkt. 24 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 25 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 27 porządku obrad - wolne głosy i wnioski