Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: V, 2011-01-11 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU 36/11

Pkt. 4b porządku obrad - debata nad PU 40/11

Pkt. 4c porządku obrad - debata nad PU 42/11

Pkt. 4d porządku obrad - debata nad PU 41/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 3/10

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 6/10

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 7/10

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 27/10

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 34/10

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 5/10

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 34/10

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 20/10

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 21/10

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 22/10

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 30/10

Pkt. 15 a porządku obrad - debata nad PU 37/11

Pkt. 15 b porządku obrad - debata nad PU 38/11

Pkt. 15 c porządku obrad - debata nad PU 39/11

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 35/10

Pkt. 17 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 18 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 19 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 20 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 21 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU 36/11

Pkt. 4b porządku obrad - debata nad PU 40/11

Pkt. 4c porządku obrad - debata nad PU 42/11

Pkt. 4d porządku obrad - debata nad PU 41/11

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 3/10

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 7/10

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 27/10

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 34/10

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 5/10

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 20/10

Pkt. 15 b porządku obrad - debata nad PU 38/11

Pkt. 15 c porządku obrad - debata nad PU 39/11

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 35/10

Pkt. 17 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 18 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 19 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania