Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: VII, 2007-02-13 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 50/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 51/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 52/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 54/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 56/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 58/07

Pkt. 14 porządku obrad - odpowadzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 15 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 55/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 59/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 60/07

Pkt. 16 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 13 A porządku obrad - debata nad PU 64/07

Pkt. 16 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 17 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 50/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 51/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 52/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 54/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 56/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 58/07

Pkt. 14 porządku obrad - odpowadzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 15 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 55/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 59/07

Pkt. 16 porządku obrad - wolne głosy i wnioski