Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XLV, 2008-11-18 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 Informacja o stanie mienia komunalnego miasta

Pkt. 5 Projekt budżetu miasta na 2009 rok - I czytanie

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 617/08

Pkt. 7 a porządku obrad - debata nad PU 648/08

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 618/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 619/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 621/08

Pkt. 10 a porządku obrad - debata nad PU 649/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 630/08

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 631/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 632/08

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 633/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 624/08

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 640/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 634/08

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 635/08

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 636/08

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 637/08

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 638/08

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 639/08

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 24 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 26 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 27 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 Informacja o stanie mienia komunalnego miasta

Pkt. 5 Projekt budżetu miasta na 2009 rok - I czytanie

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 617/08

Pkt. 7 a porządku obrad - debata nad PU 648/08

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 618/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 619/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 621/08

Pkt. 10 a porządku obrad - debata nad PU 649/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 630/08

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 631/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 632/08

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 633/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 624/08

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 640/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 634/08

Pkt. 23 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 24 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania