Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XLV, 2013-02-05 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 758/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 760/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 761/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 762/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 735/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 736/12

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 756/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 757/13

Pkt. 14 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 759/13

Pkt. 16 porządku obrad - Informacja Prezydenta Miasta Poznania z realizacji wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu kontroli Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Poznania.

Pkt. 17 porządku obrad - Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2012.

Pkt. 18 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 19 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 20 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 21 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 22 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 758/13

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 760/13

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 761/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 762/13

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 735/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 736/12

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 756/13

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 757/13

Pkt. 14 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 759/13

Pkt. 16 porządku obrad - Informacja Prezydenta Miasta Poznania z realizacji wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu kontroli Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Poznania.

Pkt. 17 porządku obrad - Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2012.

Pkt. 18 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 19 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 20 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 21 porządku obrad - wolne głosy i wnioski