Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XVIII, 2007-07-03 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 156/07

Pkt. 6 porządku obrad - sprawozdanie z realizacji Planu Gosp. Odpadami

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 153/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 154/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 155/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 159/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 160/07

Pkt. 13 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt.14 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 13 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 136/07

Pkt.15 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt.16 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU-S/178/07

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 156/07

Pkt. 6 porządku obrad - sprawozdanie z realizacji Planu Gosp. Odpadami

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 153/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 154/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 155/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 159/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 160/07

Pkt. 13 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt.14 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 13 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 136/07

Pkt.15 porządku obrad - wolne głosy i wnioski