Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXVII, 2007-12-04 10:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 279/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 285/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 292/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU-S/295/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 282/07

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 283/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 293/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 294/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 296/07

Pkt. 14 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 16 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 17 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 279/07

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 285/07

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 292/07

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU-S/295/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 282/07

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 293/07

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 294/07

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 296/07

Pkt. 14 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 16 porządku obrad - wolne głosy i wnioski