Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXVII, 2016-11-08 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 691/16

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 672/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 685/16

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 680/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 682/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 683/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 667/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 683/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 676/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 677/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 684/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 668/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 669/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 687/16

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 688/16

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 675/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 684/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 687/16

Pkt. 20a porządku obrad - debata nad PU 689/16

Pkt. 20b porządku obrad - debata nad PU 690/16

Pkt. 20c porządku obrad - debata nad PU 692/16

Pkt. 21 porządku obrad - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 23 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 26 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 691/16

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 672/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 685/16

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 680/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 682/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 683/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 667/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 676/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 677/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 684/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 668/16

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 688/16

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 675/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 684/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 687/16

Pkt. 20a porządku obrad - debata nad PU 689/16

Pkt. 20b porządku obrad - debata nad PU 690/16

Pkt. 20c porządku obrad - debata nad PU 692/16

Pkt. 21 porządku obrad - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 23 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - wolne głosy i wnioski