Oferta: księgowa/y

Data publikacji: 2021-12-29
Nr ref.: Os-K-011-1257/21
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat)
Stanowisko: księgowa/y
Informacje dodatkowe: Oferty można składać pod adresem mailowym: sekretariat@sosw.poznan.pl

Zakres podstawowych czynności

1. Obsługa programów finansowo-księgowych

2. Ewidencja faktur

3. Rozliczanie VAT

Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie minimum średnie

2. Bardzo dobra obsługa pakietu MS OFFICE

3. Doświadczenie w księgowości w placówce oświatowej

Wymagania dodatkowe

komunikatywność, samodzielność, rzetelność

Wymagane dokumenty

CV,  list motywacyjny

Inne informacje:

praca administracyjno-biurowa przy użyciu komputera

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat), ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań w terminie do 2022-01-17.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat) zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Kamila Plewa
Data wytworzenia informacji: 2021-12-29 00:00
Opis zmian: Główna księgowa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kamila Plewa
Data i godzina publikacji: 2021-12-29 14:24