decyzja zezwalająca na całkowite przegrodzenie wody sieciowymi narzędziami połowowymi - koronawirus

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. W normalnych warunkach sprawę załatwiłbyś poprzez osobistą wizytę u nas. Dziś jednak sugerujemy, abyś swoją sprawę załatwił zdalnie. Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5054.

Aby otrzymać decyzję zezwalającą na całkowite przegrodzenie wody sieciowymi narzędziami połowowymi napisz wniosek (odręcznie).

Do wniosku dołącz:

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres.

MIEJSCE ODBIORU:

Decyzja zostanie do Ciebie wysłana Pocztą.

Opłaty

1. Za wydanie decyzji zezwalającej na przegrodzenie wody - opłata skarbowa w wysokości 82 zł.

2. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

4. Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

- pełnomocnictwo (upoważnienie) udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

Decyzja na zezwolenie na całkowite przegradzanie sieciowymi narzędziami połowowymi wody w porze nocnej wydawane jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Decyzja zostanie do Ciebie wysłana Pocztą.

Forma załatwienia:

1. Zawiadomienie zainteresowanego pozyskaniem zezwolenia o terminie przeprowadzenia lustracji gospodarstwa rybackiego,

2. Protokół z przeprowadzonej lustracji w gospodarstwie rybackim,

3. Decyzja zezwalająca na całkowite przegrodzenie wody sieciowymi narzędziami połowowymi w porze nocnej.

Podstawa prawna

1. Art. 17 a ust. 1 - Ustawa z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 2015.652 j.t.) oraz §7 ust. 1, 2 i § 18 ust. 1 pkt. 15a - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2001.138.1559 ze zm.).2. Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz.U.2016.23 j.t. ze zm.).3. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa w Poznaniu.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Czubała
ostatnia zmiana w dniu 2020-04-28 12:26 - aktualizacja (Aktualizacja)