drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż ładowarki kołowej

Wydział/Jednostka prowadząca

Zakład Robót Drogowych

Wymagane dokumenty

Zgodnie z treścią ogłoszenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Zgodnie z treścią ogłoszenia.

Opłaty

Zgodnie z treścią ogłoszenia.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z treścią ogłoszenia.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Danuta Ratajczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-29 07:46 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)