Pilotażowy Program "Aktywny Samorząd"

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

- wniosek w formie elektronicznej
- kopia /skan aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność
- oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów

(W wersji elektronicznej) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Ul. Cześnikowska 18

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie 

Termin i sposób załatwienia

Moduł I od 1.03.2020 do 31.08.2020 r.
Moduł II od 1.03.2020 do 31.03.2020 r. oraz od 1.09.2020 do 10.10.2020
z uwzględnieniem zapisów wynikających z Zarządzenia nr MOPR-I.0015.46.2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków w pilotażowym programie "Aktywny Samorząd" w 2019 r.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172)

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Brak

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Kegel
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-02 08:52 - aktualizacja (Aktualizacja)