Plan postępowań SMMP na rok 2020

Wydział/Jednostka prowadząca

Straż Miejska Miasta Poznania

Wymagane dokumenty

Plan postępowań Straży Miejskiej Miasta Poznania na rok 2020 przygotowany na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [stan na dzień 15.01.2020r.]

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Janusz Zwierzchowski
ostatnia zmiana w dniu 2020-09-17 13:44 - koretka językowa (Aktualizacja)