Polityka Ochrony Danych Osobowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Straż Miejska Miasta Poznania

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w trybie RODO w Straży Miejskiej Miasta POZNANIA

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu (60-734), ul. Głogowska 26

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Straży Miejskiej Miasta Poznania możliwy jest pod adresem email: iod@smmp.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

****************************************
pełna treść klauzuli znajduje  - do pobrania jako załącznik: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

lub znajduje się na stronie http://sm.poznan.pl/mim/straz/referaty,poi,3034/inspektor-ochrony-danych,70847.html

Metryczka

Opis zmian: . (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Janusz Zwierzchowski
Data i godzina publikacji: 2019-06-25 07:41