Pomoc mieszkaniowa - Zryczałtowany dodatek energetyczny

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Inne informacje

Wejście w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. przepisów ustawy o dodatku osłonowym związane jest z zaprzestaniem realizacji do 31 grudnia 2022 r. dodatku energetycznego. W praktyce oznacza to, że wszystkie wnioski złożone po 3 stycznia 2022 r. o dodatek energetyczny pozostawia się bez rozpoznania. W związku z powyższym apelujemy o nieskładanie wniosków o wypłatę dodatku energetycznego od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Szymon Obst
Data wytworzenia informacji: 2022-01-12 00:00
Opis zmian: Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Rafał Śmigielski
Data i godzina publikacji: 2022-01-14 11:12