potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP - koronawirus

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. W normalnych warunkach sprawę załatwiłbyś poprzez osobistą wizytę u nas. Dziś jednak sugerujemy, abyś swoją sprawę załatwił zdalnie. Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie zadzwoń pod numer telefonu 061 878-1674. 

Wniosek o potwierdzenie i przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP posiada jedynie postać elektroniczną.

Pracownik punktu potwierdzającego realizuje następujące zadania:

 • Potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP 
 • Przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP
 • Unieważnienie profilu zaufanego ePUAP

W Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa pracownik przy okienku po stwierdzeniu tożsamości osoby wnioskującej o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP drukuje wniosek i przedstawia do weryfikacji przez wnioskodawcę w celu złożenia podpisu.

Dowód osobisty do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów

Aby potwierdzić profil zaufany ePUAP należy wybrać jeden z trybów postępowania:

 • wypełniając wniosek na stronie www.pz.gov.pl. wybierając "Załóż Profil Zaufany i potwierdź - w punkcie potwierdzającym". Profil założony w ten sposób wymaga osobistego potwierdzenia tożsamości  w jednym z w wybranych punktów potwierdzających.  W przypadku wybrania Wydzialu Działalności Gospodarczej i Rolnictwa obowiązuje rejestracja wizyty.
 • przez bankowość elektroniczną (szczegółowe informacje znajdują się stronach internetowych poszczególnych banków) -  w związku z istniejącą pandemią proponujemy korzystać z tej drogi potwierdzenia profilu ePUAP.

W przypadku Urzędu Miasta Poznania profil zaufany ePUAP potwierdza się w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

 • INFORMACJA i potwierdzanie - sala obsługi (parter)

UWAGA: W Wydziale funkcjonuje system, do którego bilety wydawane są w INFORMACJI.

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić, że system kolejkowy zaprzestaje wydawania biletów 15 minut przed zakończeniem pracy Wydziału.

Opłaty

Potwierdzenie profilu ePUAP jest zwolnione  z opłat.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku zgodności tożsamości i odręcznym podpisaniu przez tę osobę wniosku w postaci papierowej następuje potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 poz. 565 z póz. zm.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Dz.U. 2016 poz. 1626
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej Dz.U. 2016 poz. 1633

Tryb odwoławczy

Czynność Organu Gminy związana z potwierdzenie profilu ePUAP jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje

 • Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym  jest ważny (wywołuje skutki prawne), jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu (3 lata). 
 • Każdy obywatel może posiadać tylko jeden Profil Zaufany.
 • Zachęcamy do kontaktu z centrum pomocy, gdzie można zgłosić pytanie, uwagę lub problem z działaniem usługi Profil Zaufany pod nr telefonu: 48 (42) 253 54 50 czynny pn. - pt. w godzinach 7:00 - 18:00

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=14

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić, że system kolejkowy zaprzestaje wydawania biletów 15 minut przed zakończeniem pracy Wydziału. 

Przy budynku znajduje się bezpłatny parking dla klientów. 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Aneta Dymarska
Data wytworzenia informacji: 2021-01-18
Opis zmian: aktualizcj grupy spraw (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2021-01-18 12:24