REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Inne informacje

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Poznania publikowany jest na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Patrycja Szymbrowicz
Data wytworzenia informacji: 2021-07-02 00:00
Opis zmian: aktualizacja danych - zmiana podstawy prawnej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Patrycja Szymbrowicz
Data i godzina publikacji: 2021-07-02 13:33