REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020, poz. 326) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Inne informacje

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Poznania publikowany jest na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Patrycja Szymbrowicz
ostatnia zmiana w dniu 2020-04-16 09:07 - aktualizacja (Aktualizacja)