Rezerwacja miejsca pochówku "za życia"

Wydział/Jednostka prowadząca

Usługi Komunalne

Wymagane dokumenty

dowód osobisty

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych przy ul. 23 Lutego 4/6, w okresie wakacyjnym pracujemy: pon. w godz. 7-17, wt.-pt. w godz. 7-16, sob. w godz. 8-12, po uprzednim odwiedzeniu biur na terenie cmentarzy, czynne pon. - pt. w godz. 7 - 15.

Opłaty

1)     opłaty za rezerwację miejsca pochówku w grobowcach i niszach urnowych
w kolumbarium:

a)     grobowce na okres 20 lat:

  • dwumiejscowe - 2 500,00 zł,
  • trzymiejscowe - 5 900,00 zł,
  • czteromiejscowe - 4 200,00 zł,
  • urnowe na sześć urn - 2 600,00 zł;

b)     nisze urnowe w kolumbarium na okres 10 lat:

  • jednomiejscowe - 418,00 zł,
  • dwumiejscowe - 518,00 zł,
  • czteromiejscowe - 718,00 zł;

2)     za przedłużenie terminu rezerwacji miejsca pochówku na dalsze 20 i 10 lat pobiera się odpowiednio opłaty określone w ust. 1 lit. a lub b.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana bezzwłocznie, pod warunkiem okazania wymaganego dokumentu i wyboru miejsca na cmentarzu wskazanego przez pracowników biura cmentarza

Podstawa prawna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 493/2018/P z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Joanna Szudrowicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-03 12:09 - zmiana (Aktualizacja)