Wspieranie rodziny - Zasiłek rodzinny - Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli kwalifikujesz się do otrzymania zasiłku rodzinnego, masz prawo ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego w zależności od sytuacji.

Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek ten przysługuje, jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego. Wypłacany jest w łącznej kwocie 195,00 zł miesięcznie.

Kwota 95,00 zł finansowana jest ze środków budżetu państwa, natomiast kwota 100,00 zł finansowana jest ze środków własnych Miasta Poznania, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 14:54 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)