Zarządzenie nr 17/2021 powołanie Komisji Kwalifikacyjnej nr 1 dot. awansu zawodowego nli

Wydział/Jednostka prowadząca

Przedszkole Nr 185 "Baśniowy Zakątek"

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szułcik
Data wytworzenia informacji: 2022-02-02 00:00
Opis zmian: Zarządzenie nr 17/2021 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szułcik
Data i godzina publikacji: 2022-02-02 11:14