Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydane do wyborów do Sejmu i Senatu dotyczy z mocy prawa również referendum wyznaczonego na 15 października 2023 r. Wydawane jest tylko JEDNO zaświadczenie o prawie do głosowania i na jego podstawie można głosować w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum.

Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 12 października 2023 r.  (w godz. pracy Urzędu).

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania przygotuj:

 • dowód osobisty (także mDowód) lub paszport;
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (wniosek musi zostać podpisany przez wyborcę nawet jeśli zaświadczenie odbiera pełnomocnik);
 • pisemne/wyraźne upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 15 października 2023 r., jeśli zaświadczenie odbiera pełnomocnik.

Miejsce złożenia dokumentów

Dowolny organ gminy (bez względu na miejsce zamieszkania wyborcy lub ujęcia w spisie wyborców).

Zaświadczenie o prawie do głosowania może otrzymać każdy wyborca (nawet niezameldowany i nieujęty w obwodzie głosowania lub w spisie wyborców).

W Poznaniu:

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań - bez rezerwacji wizyt,
 • ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi, parter - obsługujemy po wcześniejszym umówieniu wizyty,
 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań - bez rezerwacji wizyt.

Umów się na wizytę:

 • przez Internet (kalendarz),
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44.

Opłaty

Zaświadczenie o prawie do głosowania jest bezpłatne.

Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymasz natychmiast po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców,
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 8 sierpnia 2023r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tryb odwoławczy

Brak.

Obowiązek informacyjny

Treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych została zamieszczona w części Formularze do druku - w załączniku: "Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych"

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Kubiak Marek
Data wytworzenia informacji: 2023-09-22 00:00
Opis zmian: Aktualizacja sakcji: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Budziński
Data i godzina publikacji: 2023-09-22 13:45