Zmiany organizacji ruchu - zgłoszenie wprowadzenia zatwierdzonej zmiany organizacji ruchu (stałej lub czasowej)

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 

Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel.: 61 878 1520 fax: 61 878 1529

email: mir@um.poznan.pl

Dokumenty można przekazywać do MIR mailem, faksem, pocztą tradycyjną lub pozostawiać w skrzynce podawczej, która mieści się w przedsionku holu w budynku Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17.

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia: organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, właściwego komendanta Policji co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, lub w przypadku robót wynikających z § 5.2. ww. rozporządzenia co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem.

W przypadku zakończenia prac w terminie szybszym niż przewidywany, należy o tym fakcie poinformować na dzień przed ich zakończeniem - e-mailowo lub telefonicznie, podając ulicę oraz nr ewidencyjny projektu (email: mir@um.poznan.pl, tel. 61 878 15 20).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

Obowiązek informacyjny

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marek Nowocień
Data wytworzenia informacji: 2022-09-07 00:00
Opis zmian: aktualizacja adresu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marek Nowocień
Data i godzina publikacji: 2022-09-07 11:51