Zwrot opłat za parkowanie w soboty

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek (zobacz załącznik do sprawy);
  • oryginalne bilety parkingowe lub inne dokumenty potwierdzające wniesienie opłaty.

Zwrot opłat obejmuje okres od 21.04.2012 do 28.01.2017.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Parkowania ZDM, 60-607 Poznań, ul. Pułaskiego 9, tel. 61 64 63 344 (miejska infolinia - Poznań Kontakt, czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00)

Kasy czynna są w poniedziałki od 8:00 do 17:30, od wtorku do soboty w godzinach od 8:00 do 15:30,

e-mail: zdm@zdm.poznan.pl.

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku Wydział Finansowo-Księgowy ZDM dokona zwrotu opłaty  przelewem na nr rachunku bankowego wskazanego przez wnioskodawcę. Zwrot opłaty powinien nastąpić niezwłocznie od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 7 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w sprawie zasad dokonywania przez ZDM zwrotu opłat za parkowanie w soboty (Zobacz załącznik do sprawy)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dyrektor ZDM - Krzysztof Olejniczak
Data wytworzenia informacji: 2022-08-03 00:00
Opis zmian: Aktualizacja treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agata Kaniewska
Data i godzina publikacji: 2022-08-03 12:21