Stanowisko specjalistyczne - Pełnomocnik ds. Smart City

Funkcja

Pełnomocnik ds. Smart City (CC)

Imię, nazwisko

Michał Łakomski

Kontakt

Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań, tel. 61 878 5225
michal_lakomski@um.poznan.pl

Zakres zadań

Pełnomocnik ma za zadanie wdrażać innowacyjne technologie informacyjno-komunikacyjne, które usprawniają wykonywanie publicznych, w tym, m.in.:

  • zapewnić merytoryczne wsparcie w ramach funkcjonującej struktury organizacyjnej Urzędu;
  • wdrażać z własnej inicjatywy i koordynować rozwiązania Smart City
  • dokonywać analiz i oceny sytuacji miasta Poznania oraz współuczestniczyć w opracowaniu planów strategicznych w zakresie wykorzystania i wdrażania Smart City;
  • opiniować projekty, inicjatywy oraz przedsięwzięcia o charakterze strategicznym dla miasta, uwzględniających nowe technologie informacyjno-komunikacyjne;
  • przygotowywać opinie dotyczące stosowanych i projektowanych inteligentnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych;
  • przygotować zasady polityki otwartości danych i poszerzać obszary udostępniania danych i treści należących do Miasta;
  • przewodniczyć pracom zespołu ds. bezpieczeństwa informacji;
  • określać zasady i wskazywać kierunki rozwoju elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Wydział/jednostka

Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Poznania
Data wytworzenia informacji: 2017-10-17
Opis zmian: Dodanie stanowiska Pełnomocnika ds. Smart City (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2021-01-04 13:01