Zamówienie: SP10.ZP/252-01/2021

Sygnatura zamówienia: SP10.ZP/252-01/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 26 kwietnia 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Arkadego Fiedlera
ul. Bosa 9, 60-125 Poznań
kontakt: 61 866-61-20
email: sekretariat@sp10.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja boiska do piłki ręcznej położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Ściegiennego 10 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

18 maja 2021 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

22 kwietnia 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-05-12
Opis zmian: zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Joanna Markowska- Rubin
Data i godzina publikacji: 2021-05-12 09:58