Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: SP13.ZP/252-01/2022 - tryb podstawowy na:

Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich położonego przy al. Niepodległości 32 w Poznaniu

04/10/2022