Zamówienie: SP25.ZP.252.2.2020

Sygnatura zamówienia: SP25.ZP.252.2.2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 30 czerwca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
ul. Ignacego Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań
kontakt: 61833-10-10; fax: 61833-25-41
email: poczta@zs2poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

Termin składania ofert/wniosków

9 lipca 2020 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

30 czerwca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-07-09

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Wośkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-30 14:23 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)