Zamówienie: SP25.ZP/252-02/2023

Sygnatura zamówienia: SP25.ZP/252-02/2023
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 15 marca 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
ul. Ignacego Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań
kontakt: 61833-10-10; fax: 61833-25-41
email: poczta@zs2poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu i placówek wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

Termin składania ofert/wniosków

27 marca 2023 do godz. 09:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

15 marca 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-03-15 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Wośkowiak
Data i godzina publikacji: 2023-03-15 13:16