Zamówienie: ZP.SP28/271-3/2020

Sygnatura zamówienia: ZP.SP28/271-3/2020
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 30 lipca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Chojnicka 57, 60-480 Poznań
kontakt: 61 842-82-54
email: sp28@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Chojnickiej 57 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

18 sierpnia 2020 do godz. 14:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

30 lipca 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Piętka
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-30 16:45 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)