Oferta: referent do spraw kadr

Data publikacji: 2006-03-29
Nr ref.: SP36 1/2006
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Stanowisko: referent do spraw kadr
Informacje dodatkowe: wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2006-04-24

Zakres podstawowych czynności

Prowadzenie teczek akt osobowych.

Przygotowanie decyzji kadrowych dotyczących nagradzania i karania pracowników.

Przygotowanie dokumentacji emerytalno-rentowych pracowników.

Przygotowanie od strony formalno-prawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązywanie umów o pracę, zaszeregowań, przeniesień, urlopów, zniżek godzin i innych spraw wynikających ze stosunku pracy.

Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.

Prowadzenie dokumentacji kadrowej: zwolnień lekarskich, kart urlopowych, ewidencji czasu pracy.

Przygotowywanie i przechowywanie list obecności.

Wykonywanie sprawozdań dotyczących kadr.

Prowadzenie awansu zawodowego nauczycieli.

Wymagania obowiązkowe

Znajomość przepisów prawa pracy oraz Karty Nauczyciela.

Znajomość przepisów awansu zawodowego nauczycieli.

Doświadczenie w pracy kadrowej co najmniej 3 lata.

Biegła obsługa komputera.

Umiejętność współpracy z ludźmi i dyskrecja.

Umiejętność organizowania własnej pracy.

Wymagania dodatkowe

Wykształcenie wyższe o kierunkach prawno-administracyjnych lub średnie ekonomiczne.

Doświadczenie w prowadzeniu kadr oświatowych.

Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Znajomość przepisów obowiązujących w zakresie przepisów ZUS.

Wymagane dokumenty

Życiorys

List motywacyjny

Zdjęcie

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, zaświadczenia )

Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

oferta pracy.doc plik binarny

Informacja o wyniku naboru

wybór.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: Informacja o wynikach naboru ()
Opublikował(a): Maria Garsztka-Hałasinska
Data i godzina publikacji: 2006-04-24 13:15