Tryb nieogłoszeniowy: SP.45.230,2,2021

Sygnatura zamówienia: SP.45.230,2,2021
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 27 maja 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zapytanie o cenę

Urząd Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań"
ul. Harcerska 3, 61-011 Poznań
kontakt: 61 878-06-41 fax 61 878-06-41
email: szp45@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa Nr 45 im. ORP "Poznań" w Poznaniu zaprasza do udziału w postępowaniu na: wynajem pomieszczenia kuchennego na terenie szkoły.

ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa Nr 45 im.ORP "Poznań" w Poznaniu ul. Harcerska 3

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wynajem pomieszczenia kuchennego na cele gastronomiczne.  Najemca wykorzystywał będzie pomieszczenie w celu przygotowywania i wydawania posiłków dla dziei i pracowniów szkoły oraz innych osób zainteresowanych żywieniem w szkole. Lokal użytkowy w stanie ogólnym dobrym. Do obowiązków najemcy należy ewentualne doposażenie i zainstalowanie niezbędnegoo sprzętu do prowadzenia gastronomii we własnym zakresie i na własny koszt. Metraż pomieszczenia 125m2. Wynajem od 1 września 2021r.

Warunki techniczne

-instalacja elektryczna

-instalacja wodno-kanalizacyjna

-instalacja gazowa

WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Wypełniony w języku polskim formularz ofertowy, ceny podane do dwóch miejsc po przecinku.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę oraz wypełniony formularz ofertowy należy złożyć do dnia 18 czerwca do godz. 15;00 na adres: Szkoła Podstawowa Nr 45 ul. Harcerska 3 61-011 Poznańw wersji papierowej lub w wersji elektronicznej na adres szp45@poczta.onet.pl

TERMIN OTWARCIA OFERT:

22 czerwca w siedzibie szkoły o godzinie 10;00

Osoba upoważniona do kontaktu: Magdalena Wachowska

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów.

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2021-06-22

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Brzoska
Data wytworzenia informacji: 2021-05-27
Opis zmian: zapytanie o cenę (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Brzoska
Data i godzina publikacji: 2021-05-27 10:56