Zamówienie: SP48.ZP/252-01/2023

Sygnatura zamówienia: SP48.ZP/252-01/2023
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 15 marca 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 48 im. gen. Oswalda Franka
ul. Sarmacka 105, 61-616 Poznań
kontakt: 61 820-60-71 FAX 61 824 40 40
email: sp48poz@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda Franka przy ul. Sarmackiej 105 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportua

Termin składania ofert/wniosków

27 marca 2023 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

15 marca 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-03-15 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marta Hornów
Data i godzina publikacji: 2023-03-15 14:11