Zamówienie: ZP.SP57/271-3/2020

Sygnatura zamówienia: ZP.SP57/271-3/2020
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 30 czerwca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
ul. Leśnowolska 35, 60-452 Poznań
kontakt: 61 847-59-43
email: sekretariat@sp57.pl

Przedmiot zamówienia

Remont korytarzy i klatek schodowych w  budynku Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego położonego przy ul. Leśnowolskiej 35 w Poznaniu - I etap parter i piętro.

Termin składania ofert/wniosków

16 lipca 2020 do godz. 12:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

30 czerwca 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-07-16

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-07-22

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Elżbieta Zarębska
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-30 19:03 - ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)