Zamówienie: SP58.ZP/251-02/20

Sygnatura zamówienia: SP58.ZP/251-02/20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 19 czerwca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 58 im. Jerzego Kukuczki
ul. Ławica 3, 60-186 Poznań
kontakt: 61 868-18-61
email: sp58@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki przy ul. Ławica 3 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

7 lipca 2020 do godz. 10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

19 czerwca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-07-07

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Danuta Dadok
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-19 18:08 - zał_nr 2_opz_projekt.part3 (Wprowadzenie informacji)