Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający

Miasto Poznań
Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
ul. Baranowska 1, 61-353 Poznań
kontakt: 61 879-31-96
email: szk59@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja placu zabaw

Data udzielenia zamówienia

21/10/2022

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

AKTIV Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k

ul. Bukowska 8; 62-081 Wysogotowo

Cena wybranej oferty

40000,00 PLN

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: W. Kiełczyńska
Data wytworzenia informacji: 2022-10-21 00:00
Opis zmian: Brak (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Weronika Kiełczyńska
Data i godzina publikacji: 2022-10-26 08:11