Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający

Miasto Poznań
Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
ul. Baranowska 1, 61-353 Poznań
kontakt: 61 879-31-96
email: szk59@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Montaż monitoringu wizyjnego na infrastrukturze zewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu

Data udzielenia zamówienia

24/06/2022

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

INTELAL Adrian Kozłowski św. Szczepana 5/93; 61-465 Poznań

Cena wybranej oferty

45235,10 PLN

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: W. Kiełczyńska
Data wytworzenia informacji: 2022-07-28 00:00
Opis zmian: Brak (Aktualizacja)
Opublikował(a): Weronika Kiełczyńska
Data i godzina publikacji: 2022-08-02 09:20