Tryb nieogłoszeniowy: SP59.23.1.2021

Sygnatura zamówienia: SP59.23.1.2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 27 stycznia 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Urząd Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
ul. Baranowska 1, 61-353 Poznań
kontakt: 61 879-31-96
email: szk59@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Remont pomieszczeń stołówki i zaplecza kuchennego

Remont zakończono i odebrano dnia 25 marca 2021 roku.

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2021-01-27

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Weronika Kiełczyńska
Data wytworzenia informacji: 2021-03-25
Opis zmian: Informacja o zakończeniu i odbiorze robót (Aktualizacja)
Opublikował(a): Weronika Kiełczyńska
Data i godzina publikacji: 2021-04-06 09:13