Zamówienie: SP6.ZP/252-01/20

Sygnatura zamówienia: SP6.ZP/252-01/20
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 23 czerwca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
os. Rusa 56, 61-245 Poznań
kontakt: 61 877-96-12, 61 877-94-51
email: sp6@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 6 im. H. Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na osiedlu Rusa 56 w Poznaniu oraz dzieci do Przedszkola nr 53 na osiedlu Lecha 14 w Poznaniu 

Termin składania ofert/wniosków

2 lipca 2020 do godz. 13:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

23 czerwca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-07-02

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Wojtkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-23 13:03 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)