Zamówienie: SP6.ZP/252-01/2021

Sygnatura zamówienia: SP6.ZP/252-01/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 31 maja 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
os. Rusa 56, 61-245 Poznań
kontakt: 61 877-96-12, 61 877-94-51
email: sekretariat@sp6.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Remont sanitariatów na I piętrze chłopców i nauczycieli w segmencie B oraz remont sal lekcyjnych 3 i 20 w segmencie D w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

17 czerwca 2021 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 maja 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-05-31
Opis zmian: ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Wojtkowiak
Data i godzina publikacji: 2021-05-31 17:09