Zamówienie: SP6.ZP/252-02/20

Sygnatura zamówienia: SP6.ZP/252-02/20
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 25 czerwca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
os. Rusa 56, 61-245 Poznań
kontakt: 61 877-96-12, 61 877-94-51
email: sp6@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Remont sanitariatów i sali lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

14 lipca 2020 do godz. 13:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

25 czerwca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Wojtkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-25 17:11 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)