Zamówienie: SP67.ZP.252.1.2020

Sygnatura zamówienia: SP67.ZP.252.1.2020
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 25 marca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia
os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań
kontakt: (0-61) 821-71-31
email: sekretariat@sp67poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót remontowych terenie  Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia na osiedlu Stefana Batorego 101 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

16 kwietnia 2020 do godz. 13:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

25 marca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-04-16

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-04-29

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Rajtar
ostatnia zmiana w dniu 2020-04-08 13:41 - korekta literowa (Aktualizacja)