Zamówienie: ZP.271.3.2020

Sygnatura zamówienia: ZP.271.3.2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 22 grudnia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa nr 68
os. Jana III Sobieskiego 102, 60-688 Poznań
kontakt: 61 823-43-71

Przedmiot zamówienia

Świadczenie przewozu dzieci niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

4 stycznia 2021 do godz. 10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

22 grudnia 2020

Ogłoszenie

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2021-01-04

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2021-01-14

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magdalne Słupińska
Data wytworzenia informacji: 2020-12-30
Opis zmian: Zmiana treści SIWZ (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Słupińska
Data i godzina publikacji: 2020-12-30 15:04