Zamówienie: SP77.231.1.2021

Sygnatura zamówienia: SP77.231.1.2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 16 kwietnia 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
ul. Dmowskiego 50, 60-204 Poznań
kontakt: 61 866 59 61
email: sekretariat@sp77poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Roboty budowlane związane z remontem sal lekcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych i wymianą stolarki drzwiowej w budynku Szkoły

Termin składania ofert/wniosków

4 maja 2021 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

16 kwietnia 2021

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Paulina Zajdel
Data wytworzenia informacji: 2021-04-16
Opis zmian: Zmiana numeru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Paulina Zajdel
Data i godzina publikacji: 2021-04-20 15:56