Zamówienie: ZP.271.1.2020

Sygnatura zamówienia: ZP.271.1.2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 30 czerwca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań
kontakt: tel./fax 61 8677916
email: sekretariat@sp78poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 78 przy   ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

Termin składania ofert/wniosków

10 lipca 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

29 czerwca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Chojnacka
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-30 12:29 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)