Oferta: referent ds. administracji

Data publikacji: 2021-12-27
Nr ref.: SP84/02/120/2021
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
Stanowisko: referent ds. administracji
Informacje dodatkowe: Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu zatrudni na 0,5 etatu na stanowisku - referent ds. administracji

Zakres podstawowych czynności

1. Wprowadzanie danych do systemu SIO i PABS.

2. Prowadzenie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz rzeczowym wykazem akt łącznie z przygotowaniem i przekazywaniem dokumentów do archiwum.

3. Opisywanie i sprawdzanie pod wzgl. merytorycznym faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Rejestr i wydawanie legitymacji uczniowskich.

5. Prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją wypadków uczniowskich.

6. Prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

7. Sporządzanie umów najmu.

8. Kompletowanie dokumentacji związanej z remontami.

9. Rejestr i układanie dokumentów bieżących w teczkach osobowych.

10. Współpraca z księgowością i sekretariatem szkoły.

Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie przynajmniej średnie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych

3. Biegła znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

4. Znajomość przepisów dotyczących jednostek samorządowych.

Wymagania dodatkowe

1. Miłe widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

2. Terminowość, sumienność, dyspozycyjność.

3. Uprzejmość, kultura osobista.

Wymagane dokumenty

1. Życiorys (CV).

2. List motywacyjny.

3. Oświadczenie o niekaralności.

4. Poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

5. Świadectwa pracy.

Inne informacje:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki  61-465 Poznań w terminie do 2020-02-10 lub skanem na adres: szkpd84@poczta.onet.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Św. Szczepana 3, 61-465 Poznań w terminie do 2022-02-07.

Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o dopisanie i własnoręczne podpisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Stachowska
Data wytworzenia informacji: 2022-01-26 00:00
Opis zmian: Skrócenie terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Aleksandra Stachowska
Data i godzina publikacji: 2022-01-26 17:37