Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. I.J. Paderewskiego (SP92)

Kierownik/Dyrektor

Andrzej Maciejak
ul. Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań
61 841-77-19 fax 61 841-72-22
godziny urzędowania: Sekretariat 7.00 - 15.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 367523908
szkola@sp92.pl
www.sp92.pl

Informacja o stanie mienia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-04 11:31 - upłynął ustawowy termin publikacji (Aktualizacja)