Zamówienie: SPS106.ZP.1.2022TP

Sygnatura zamówienia: SPS106.ZP.1.2022TP
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 14 czerwca 2022
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106
ul. K. Janickiego 22 , 60-542 Poznań
kontakt: 61 847-87-14
email: pos106@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

Remont kotłowni wraz z wymianą starego kotła który uległ awarii na kotły wodne kondensacyjne w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 106 położonym przy ul. K. Janickiego 22 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

29 czerwca 2022 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 czerwca 2022

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2022-06-14 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Barbara Piasecka
Data i godzina publikacji: 2022-06-14 13:07