Zamówienie: ZP.1.2020

Sygnatura zamówienia: ZP.1.2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 23 stycznia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 107 im. Arkadego Fiedlera
ul. Dąbrowskiego 73, 60-523 Poznań
kontakt: tel. 61 847-31-56
email: zs107@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia

Prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów

Termin składania ofert/wniosków

4 lutego 2020 do godz. 11:00

Ogłoszenie

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-02-17

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2020-02-26

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marta Krzemieniewska
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-23 13:11 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)